ПОСЛЕДЕН БРОЙ
В ПАМЕТ НА ...
Жорес Алфьоров

ПОЛУПРОВОДНИКОВА РЕВОЛЮЦИЯ.
НАУКА И ОБЩЕСТВО (Лекция 2)


На 1-ви март 2019 г. почина Жорес Алфьоров, носител заедно с Херберт Крьомер и Джак Килби на Нобеловата награда за 2000 г. за работите им, които лежат в основата на съвременната ера на информационни технологии. Предложеният по-долу материал е превод на стенограмата на втората лекция на Жорес Иванович Алфьоров, излъчена по телевизионния канал Россия "Культура" в рамките на проекта


ТЪРСИ
ЗАДАЧА НА БРОЯ


ЗАДАЧА 01-2019

Два автомобила се движат едновременно един срещу друг по право шосе. Автомобил 1 започва движението си от т.А със скорост v1, автомобил 2 – от т.В със скорост v2. Ускорението на автомобил 1 е а1 и е насочено към А. Ускорението на автомобил 2 е а2 и е насочено към В. По време на движението си колите се срещат два пъти, като интервалът време между двете срещи е t. Намерете разстоянието между т.А и т.В.