ПОСЛЕДЕН БРОЙ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Борис Арнаудов

ВЪВЕДЕНИЕ В НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА

Съвременната наноелектроника и оптоелектроника се базира на явления и свойства на електроните и фотоните в кондензирани и пространствено подредени тела с размери в нанометровата скала. Цел на настоящата статия е да въведе тези начални идеи и технологичните принципи достъпно, и същевременно максимално верно и точно поне в границите на нашите представи.


ТЪРСИ
ЗАДАЧА НА БРОЯ


Христо Попов

КОЙ КОМУ ПРИДАВА ЕНЕРГИЯ ПРИ УДАР

Коя e величината, определяща кое тяло ще увеличи енергията си при централен еластичен удар?Анализирайте възможностите след удара едно от телата да остане неподвижно.