ПОСЛЕДЕН БРОЙ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Иля Петров

Демонът на Максуел и защо информацията е физика

Тази работа е всъщност кратък разказ за еволюцията на понятието ентропия — от Клаузиус до Ландауер.


ТЪРСИ
ЗАДАЧА НА БРОЯ
* * *

ЗАДАЧА 01-2021

Оценете за колко време температурата на гол космонавт с тегло около 70 kg и ефективна площ 2 m2 ще стане 0oC, ако той се намира на голямо разстояние от звездите. Приема се, че тялото на космонавта е съставено изцяло от вода. Посочете главната причина, за да се случи това.