ПОСЛЕДЕН БРОЙ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Александър Благоев

Хибридни ядрени реактори. Част I

Настоящият обзор е посветен на принципите на действие, проектите и експерименталните устройства, комбиниращи ядрения синтез и деленето на тежките ядра. Тези системи се създават с цел производство на електроенергия, изгаряне на високоактивни ядрени отпадъци и производство на гориво за конвенционалните ядрени реактори. По мнение на автора, развитието на технологията на хибридните реактори ще позволи към края на века да се решат проблемите, които се натрупват в енергетиката.