ПОСЛЕДЕН БРОЙ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО


ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА, 2020 г.

В статията накратко е описана историята и организацията на Европейската олимпиада по физика (ЕОФ) и нейното място сред другите международни състезания от подобен мащаб, като например Международната олимпиада по физика (МОФ) и Азиатстките олимпиади по физика (АОФ). Обсъдени са предизвикателствата пред провеждането на ЕОФ — 2020 в условия на пандемия. Представени са условията на задачите на ЕОФ — 2020, като техните решения ще бъдат подробно анализирани в следваща статия. Дадена е справка за представянето на българския отбор на ЕОФ — 2020.


ТЪРСИ
ЗАДАЧА НА БРОЯ
Иля Петров

ЗАДАЧА 02-2020

Електронен сноп, ускорен от електричен потенциал U, се разсейва от тънко метално фолио и осветява фотографска плака, разположена на разстояние L от фолиото. Разстоянието между атомните равнини на фолиото е d, а D е диаметърът на кръг от получената дифракционна картина (вж. Фигурата вдясно). Обяснете защо при малки ъгли на падане (φ) изразът DU½ е константа.