ПОСЛЕДЕН БРОЙ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Иля ПЕТРОВ

ЗА МЕРКИТЕ, ТЕГЛИЛКИТЕ И ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ КОНСТАНТИТЕ

26-та Генерална конференция по мерки и теглилки предефинира системата SI. В тази работа са проследени накратко главните стъпки, направени по-пътя към тази промяна. Посочени са и най-важните последствия от нея.


ТЪРСИ
КОНКУРС ТЕО


ЗАДАЧА 02

Четири протона и четири позитрона са подредени така, че образуват куб със страна λ. Протоните и позитроните са подредени през един по върховете на куба и системата е освободена без начална скорост на частиците, далеч от влиянието на други тела.

Намерете скоростта на всяка от частиците след раздалечаването им на достатъчно голямо разстояние така, че да може да се пренебрегне взаимодействието помежду им.