ПОСЛЕДЕН БРОЙ
ЗА НАС

Физика: методология на обучението е орган на Съюза на физиците в България и се издава от Херон Прес ООД.

Списанието е приемник на научно-методическото списание Физика, издавано от образователното министерство. Читателската аудитория включва всички, занимаващи с разпространение на физични знания в българската образователна система — както в средните, така и във висшите училища. Ориентирано към преподавателите по физика, списанието цели да генерира дискусии, водещи до по-добра политика и работа в образователния процес.

Спектърът на материалите, обект на публикуване, включва: изследвания в областта на методиката на обучението по физика и астрономия у нас и в чужбина; популяризация на постиженията на физиката; проекти за нова нормативна учебна документация, мнения и предложения за нея, както и за нови учебници и учебни помагала; анализ и коментар на ученически и студентски състезания на различни нива; и други теми, свързани с обучението по човекът и природата и физика и астрономия.


ТЪРСИ
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: Иван БЪЧВАРОВ

Радост Василева, Нели Димитрова, Виктор Иванов
Петко Недялков, Иван Петков, Иля Петров
Христо Попов, Желязка Райкова, Николай Рачев
Теодосий Теодосиев

e-mail: editors@physika-bg.org