Физика
методология на обучението
Print  ISSN: 1314-8478      Online  ISSN 1314-8761
 
Физика: методология на обучението е орган на Съюза на физиците в България и се издава от Херон Прес ООД.

Списанието е приемник на научно-методическото списание Физика, издавано от образователното министерство. Читателската аудитория включва всички, занимаващи с разпространение на физични знания в българската образователна система — както в средните, така и във висшите училища. Ориентирано към преподавателите по физика, списанието цели да генерира дискусии, водещи до по-добра политика и работа в образователния процес.

Спектърът на материалите, обект на публикуване, включва: изследвания в областта на методиката на обучението по физика и астрономия у нас и в чужбина; популяризация на постиженията на физиката; проекти за нова нормативна учебна документация, мнения и предложения за нея, както и за нови учебници и учебни помагала; анализ и коментар на ученически и студентски състезания на различни нива; и други теми, свързани с обучението по човекът и природата и физика и астрономия.
СЪДЪРЖАНИЕ на книжки 1 и 2, том 4 (2016)

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Иля Петров:
Векторът на Лаплас–Рунге–Ленц. Част I: Задача на Кеплер
Пълен текст   Резюме


УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Клавдий Тютюлков:
Използване на MS EXCEL за анализ на трептения. Част 1
Пълен текст   Резюме              Файлове за използване


ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
Макс Борн:
Статистическа интерпретация на квантовата механика
Пълен текст   Резюме

Милен Замфиров:
Исторически предпоставки за внедряването и развиването на обучението
по информатика в българските училища
Пълен текст  Резюме


КОНКУРСИ, ОЛИМПИАДИ
Васил Г. Йорданов, Васил Н. Гурев, Стоян Г. Манолев,
Алберт М. Варонов, Тодор М. Мишонов
:
Измерване на скоростта на светлината с електрично и магнитно махало
Пълен текст   РезюмеТекуща година:
  
Архив:
Кралската шведска академия присъди нобеловата награда за физика 2016 г. на Дейвид Таулес, Дънкан Халдейн и Майкъл Костерлиц

за

"Теоретични открития на топологичните фазови преходи и топологичните фази на материята"
Повече на нобеловата награда

ТУК

Вижте ТУК