ПОСЛЕДЕН БРОЙ
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Светла ПЕТРОВА

НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ? (PISA 2015)

През последните години в много държави бяха осъществени реформи в средното образование. В значителната си част тези реформи са повлияни от резултатите и изводите на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, която се провежда от 2000~г. досега в редица държави и региони от цял свят. Последният завършен етап на изследването е осъществен през 2015~г. с участието на 72 държави/региона, като в 57 от тях PISA се проведе изцяло в електронен формат чрез компютърно базиран тест и въпросници. ...


ТЪРСИ
ЗАДАЧА НА БРОЯ


МАКАРА НА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА

Макара се намира на транспортна лента. Върху макарата е навита неразтеглива нишка. Свободният край на нишката е закрепен за неподвижна точка над макарата. Транспортната лента се движи надясно на чертежа с хоризонтална скорост с големина V (Вж. чертежа). Намерете моментната скорост на центъра на макарата в момента, когато нишката сключва ъгъл α с хоризонта (на чертежа е означен с ``a''). Макарата се движи без приплъзване по лентата. Нишката е опъната през цялото време.