КРАТКО СЪОБЩЕНИЕ
Евгения Вълчева

Сините светодиоди: от Нобеловата награда до българското участие

Кратко съобщение, представящо българското участие в изследванията на двама от Нобеловите лауреати – Хироши Амано и Исаму Акасаки, при създаването на ефективни сини светоизлъчващи диоди.

том 2, книжка 2, стр. 085-086 (2014), Пълен текст

ЛЮБОПИТНА ФИЗИКА
Христо Попов

Парадокс на Архимед

Дискутира се възможна парадоксална ситуация, която може да възникне при буквално използване на традиционната формулировка на закона на Архимед – т.нар. парадокс на Архимед.

том 2, книжка 2, стр. 087-092 (2014), Пълен текст

ФИЗИКА (СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ)
Ивелина Коцева, Цвятко Попов

Разпределение на Максуел и приложението му при определяне на скорост на химичните реакции

С развитието на молекулно-кинетичната теория през ХIХ в. във физиката навлизат и функциите на разпределение. Разглежданията в статията са съсредоточени конкретно върху функцията на разпределение по скорости на Максуел и някои приложения на нейните свойства при определяне на скоростта на химичните реакции. Връзките, които могат да се открият в темата с много области от научното познание – физика, химия, математика (функции, вероятности и статистика) я правят полезна за изучаване на едно по-високо равнище в учебното съдържание на тези дисциплини.

том 2, книжка 2, стр. 093-103 (2014), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Клавдий Тютюлков

Опити с микромашинен акселерометър

Статията е посветена на микромашинните акселерометри и тяхното използване за учебни експерименти по механика.

том 2, книжка 2, стр. 104-109 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Милена Палатова

Една идея за реализиране на проблемно обучение при преподаване на раздел “Електричен ток” в 9. клас

В настоящата статия се предлага конкретна методична разработка на серия от проблемни ситуации, които могат да бъдат използвани в някои от уроците по физика от раздел “Електричен ток” в 9. клас или след адаптиране съобразно учебното съдържание и познавателните възможности на учениците да се приложат при изучаване на раздел “Електричество” в 7. клас.

том 2, книжка 2, стр. 110-117 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Силвия Боянова

Обучение по физика и астрономия в десети клас чрез електронно помагало “ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”

Представя се процесът на обучение по физика и астрономия чрез електронно помагало, създадено от автора на статията. Разглеждат се резултатите от проведеното педагогическо изследване. Дава се алгоритъм за използване на предложения иновационен продукт.

том 2, книжка 2, стр. 118-124 (2014), Пълен текст

ОБРАЗОВАНИЕТО В СВЕТА
Клавдий Тютюлков

Средното образование в немскоговорящите страни

Описани са системите на средно образование в Германия и в Австрия.

том 2, книжка 2, стр. 125-134 (2014), Пълен текст

АСТРОНОМИЯ
Ева Божурова

Светлини и сенки

В статията са разгледани някои любопитни астрономически и не само астрономически явления, свързани с разпространението на светлината. Разглежданията са ограничени само в рамките на геометричната оптика. Представени са решенията на няколко задачи върху оптическите закономерности, които могат да се използват при работата с ученици, проявяващи специален интерес към физиката и астрономията.

том 2, книжка 2, стр. 135-153 (2014), Пълен текст