ЛЮБОПИТНА ФИЗИКА
Христо Попов

За Ахил, костенурката, една муха и ... обръщане на времето

Припомня се един усложнен вариант на апорията на Зенон за Ахил и костенурката. На тази основа се обсъжда проблемът с обръщането на времето, който възниква при тази класическа кинематична ситуация.

том 2, книжка 3, стр. 157-161 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Ивелина Коцева

За някои интерактивни методи в обучението по физика

Статията е базирана на доклад от ХLII Национална конференция по въпросите на обучението по физика. Вниманието в нея бива насочено към някои от най-популярните интерактивни методи на обучение по физика, прилагани в САЩ през последните две десетилетия. Акцент бива поставен и върху концептуалната рамка и основните принципи, които определят тенденциите в развитието на тези методи.

том 2, книжка 3, стр. 162-170 (2014), Пълен текст

ФИЗИКА НА СЦЕНАТА
Ана Георгиева, Росица Конова, Пенка Лазарова

Национален фестивал НАУКА НА СЦЕНАТА 5: От учители за учители

Статията представя 5-то издание на Националната и международната програма “Science on Stage”, проведено под мотото “От учители за учители”. Посочени са най-важните и запомнящи се моменти от този уникален по своята организация и широкообхватност образователен форум.

том 2, книжка 3, стр. 171-184 (2014), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Пенка Лазарова

2014 — Година на Галилей. Конкурс за есе – отличия

том 2, книжка 3, стр. 185-215 (2014), Пълен текст