РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ
Иля Петров

Иля Петров отговаря на Силвия Петрова

Основните цветове са червен, зелен и син. Според изобразителното изкуство основните цветове са жълт, син и червен. Защо е заменен основният цвят зелен с жълт?

А съществува ли изобщо подобна тройка видими цветове?

Коректният отговор е НЕ!
Този неочакван отговор следва от ...

том 7, книжка 1, стр. 003-022 (2019), Пълен текст

В ПАМЕТ НА ...
Жорес Алфьоров

Полупроводникова революция. Наука и общество. Лекция 2

На 1-ви март 2019 г. почина Жорес Алфьоров, носител заедно с Херберт Крьомер и Джак Килби на Нобеловата награда за 2000 г. за работите им, които лежат в основата на съвременната ера на информационни технологии. Предложеният по-долу материал е превод на стенограмата на втората лекция на Жорес Иванович Алфьоров, излъчена по телевизионния канал Россия "Культура" в рамките на проекта "ACADEMIA".

том 7, книжка 1, стр. 023-046 (2019), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Дамяна Грънчарова, Желязка Райкова

Новото лице на демонстрационния експеримент в уроците по физика

Целта на статията е да представи резултати от проведено изследване за определяне променения характер на демонстрационния експеримент при преобладаваща самостоятелна работа на учениците.

том 7, книжка 1, стр. 047-054 (2019), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Нели Димитрова

Образователно портфолио по физика като технология на ученето

Статията представя идея за оценяване на обучаемите (ученици, студенти, курсисти) чрез създаване на образователно портфолио. В статията е демонстрирано технологично решение, което може да се използва от преподаватели по физика в средни и висши училища за начини на оценяване на познавателната дейност на обучаемите чрез конструиране на тяхно лично ресурсно или процесуално портфолио. Акцент е как да се осъществява анализ на собствената познавателна дейност при решаване на експериментални задачи по физика.

том 7, книжка 1, стр. 055-061 (2019), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Виолета Тачева

За новите учебни програми по физика и астрономия в VII и IX клас (с годишен хорариум 90 учебни часа)

Становището по отношение на прилагането на новите учебни програми по физика и астрономия в VII и IX клас е лично мое, не съм търсила целенасочено и не съм обобщавала мнението на колеги, въпреки че имам впечатления от проведени по темата неформални разговори.

том 7, книжка 1, стр. 062-067 (2019), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Тодор М. Мишонов, Емил Г. Петков, Aлександър А. Стефанов, Александър П. Петков, Виктор И. Данчев, Зехра О. Абдрахим, Златан Д. Димитров, Иглика М. Димитрова, Ристе Попески-Димовски, Марина Попоска, Сладжана Николич, Славолюб Митич, Васил Н. Гурев, Риа Розенауер, Феликс Шварцфишер, Васил Г. Йорданов, Алберт Варонов

Измерване на заряда на електрона qe, използвайки шумове на Шотки

Това е задачата на ОЕФ6, декември 2018 ``Денят на електричния заряд''. ОЕФ6 се организира от Софийски клон на Съюза на физиците в България със съдействието на Софийски Университет и Съюза на физиците в Република Македония.
Описани са няколко последователни експеримента с постановка с печатна електронна платка, специално изобретена за тях. Извършването на последователни експериментални задачи дава възможността да се определи стойността на заряда на електрона qe. За по-малките ученици основната задача е да се анализира аналоговото повдигане на квадрат. Ученическите работи се разделят и оценяват в четири възрастово-разделени категории S, M, L, XL. За последната – XL категория, задачите са ориентирани към университетската образователна програма по физика и включват теоретично изследване на експерименталната платка като инженерно устройство.

том 7, книжка 1, стр. 068-079 (2019), Пълен текст

ЗАДАЧА НА БРОЯ
Христо Попов

Задача 03

Два автомобила се движат едновременно един срещу друг по право шосе. Автомобил 1 започва движението си от т.А със скорост v1, автомобил 2 – от т.В със скорост v2. Ускорението на автомобил 1 е а1 и е насочено към А. Ускорението на автомобил 2 е а2 и е насочено към В. По време на движението си колите се срещат два пъти, като интервалът време между двете срещи е t. Намерете разстоянието между т.А и т.В.

том 7, книжка 1, стр. 080-080 (2019), Пълен текст