ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Александър Благоев

Хибридни ядрени реактори. Част II: Концепции и проекти на съвременни ХР

Настоящата работа е продължение на обзора, посветен на принципите на действие, проектите и експерименталните устройства, комбиниращи ядрения синтез и деленето на тежките ядра. Тези системи се създават с цел производство на електроенергия, изгаряне на високоактивни ядрени отпадъци и производство на гориво за конвенционалните ядрени реактори.

том 8, книжка 1, стр. 003-027 (2020), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо Попов

Защо и как да превърнем една стандартна задача в малък изследователски проблем

Във всяка гимназия със сигурност не всяка година и не във всяка паралелка се появяват ученици, чиито познавателни потребности остават незадоволени от равнището на общообразователната подготовка по физика. Това са бъдещи физици, инженери, лекари и въобще специалисти, спецификата на работата на които изисква задълбочени знания по физика и умения за тяхното практическо прилагане. Причините за това положение са комплексни и ...

том 8, книжка 1, стр. 028-039 (2020), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Иля Петров, Тома Томов

Магическият двоен конус

В работа е обсъдено условието за движение на двоен конус, поставен върху V-образни наклонени релси. Показана е грешката, допусната в някои публикации. Дадена е качествена оценка за движението в критичната точка.

том 8, книжка 1, стр. 040-044 (2020), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Асен Кюлджиев

Турнирът на младите физици

Голяма част от колегията ни е свикнала с представата за Олимпиадата по физика като архетип на ученическите състезания. Има обаче и други интересни състезания, които развиват още повече ценни умения, върху които, уви, не се работи в нашата образователна система. Тука ще стане дума за Турнира на младите физици, който присъства в календара на МОН вече повече от 15 години, но все още не е достатъчно популярен.

том 8, книжка 1, стр. 045-059 (2020), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
* * *

ЗАДАЧА НА БРОЯ

По време на зимната ваканция заедно с приятел се спускате с туба за пързаляне от хълм с височина 50 m и наклон 37° спрямо хоризонталната равнина. Тубата тежи 5 kg, вие – 55 kg, а приятелят ви – 50 kg. Коефициентът на триене на снега по наклона е 0,2. В дъното на хълма приятелят ви пада от тубата. Коефициентът на триене на снега в равната част е 0,5.

Оценете след колко метра тубата с вас ще спре? Ефектите, свързани с удара и изпадането на приятеля ви, не се отчитат.

Математически подвъпрос: В кой тип триъгълници се среща избраният ъгъл 37°?

том 8, книжка 1, стр. 060-060 (2020), Пълен текст

В ПАМЕТ НА ...
Филип У. Андерсън

Повечето е различно. Нарушената симетрия и йерархичната структура на науката

За философите редукционистката хипотеза все още може да е предмет на дискусия, но за преобладаващата част активни учени, мисля, че тя е безусловно приета. Поведението на мозъка и тялото ни, както и на вскяка жива и нежива материя, за която имаме някакви по-детайлни знания, се приема, че се контролира от един и същ набор фундаментални закони, които с изключение на определени екстремни случаи са добре изучени. ...

том 8, книжка 1, стр. 061-071 (2020), Пълен текст