ПОСЛЕДЕН БРОЙ
СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, ЛЕКТОРИИ

46-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 13 — 15 април 2018 г., Плевен


Тема:
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА

Конкурс за есета за ученици и студенти на тема:
ВЕЛИКИТЕ ФИЗИЦИ НА ЕВРОПА

Срок за регистрация: 15-ти февруари 2018 г.

ОЩЕ