Физика
методология на обучението
Print  ISSN: 1314-8478      Online  ISSN 1314-8761
 
Физика: методология на обучението е орган на Съюза на физиците в България и се издава от Херон Прес ООД.

Списанието е приемник на научно-методическото списание Физика, издавано от образователното министерство. Читателската аудитория включва всички, занимаващи с разпространение на физични знания в българската образователна система — както в средните, така и във висшите училища. Ориентирано към преподавателите по физика, списанието цели да генерира дискусии, водещи до по-добра политика и работа в образователния процес.

Спектърът на материалите, обект на публикуване, включва: изследвания в областта на методиката на обучението по физика и астрономия у нас и в чужбина; популяризация на постиженията на физиката; проекти за нова нормативна учебна документация, мнения и предложения за нея, както и за нови учебници и учебни помагала; анализ и коментар на ученически и студентски състезания на различни нива; и други теми, свързани с обучението по човекът и природата и физика и астрономия.
СЪДЪРЖАНИЕ на книжка 2, том 1 (2013)

ЛЮБОПИТНА ФИЗИКА
Христо Попов: За странната аритметика на средните скорости
Пълен текст  Резюме

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Роберт Фишер, Елтон Фаерман, Хосе Ренан Гомес: Кой преподава природни науки и математика в Алгоа ?
Пълен текст  

Милен Замфиров: Динамика на интересите на кандидат-студентите във Физически факултет,
Биологически факултет и Факултет по химия и фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски" (2005-2013 г.)
Пълен текст  Резюме

СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ
Областен кръг на олимпиадата по физика, 24.02.2012 Виктор Иванов: Тема за 7. клас
Мирослав Абрашев: Тема за 8. клас
Димитър Мърваков: Тема за 9. клас
Димитър Мърваков: Тема за 9. клас
Цветан Иванов: Тема за 10-12. клас
Пълен текст

Национална олимпиада по физика, Хасково, 21.04.2012
Максим Максимов: Тема за 7. клас
Виктор Иванов: Тема за 8. клас
Мирослав Абрашев: Тема за 9. клас
Мирослав Абрашев, Виктор Иванов, Максим Максимов, Димитър Мърваков: Тема за 10-12. клас (I)
Мирослав Абрашев, Виктор Иванов, Димитър Мърваков: Тема за 10-12. клас (II)
Пълен текстТекуща година:
  
Архив:
  
Британският учен Питър Хигс и белгийският учен Франсуа Енглер си поделят Нобеловата награда за физика 2013 г. Наградата се присъжда във връзка с теоретичната обосновка за съществуването на частица (т.нар. бозон на Хигс), благодарениe на която други елементарни частици имат маса.
42-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
на тема
СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ, СРАВНИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ
ще бъде проведена в
Стара Загора
8 - 11 септември 2014 г.
В рамките на 42-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика
ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ
на тема:
"Физиката около нас"© 2013