Физика
методология на обучението
Print  ISSN: 1314-8478      Online  ISSN 1314-8761
 

Редакционна колегия:

   Главен редактор: Цвятко Попов

        Димитър Мърваков
        Драгия Иванов
        Ева Божурова
        Иля Петров
        Мая Гайдарова
        Христо Попов

   Дизайн и поддръжка на уебстраницата: Клавдий Тютюлков

   e-mail: editors@physika-bg.org